Categories
News

จัดฟันบางนา: เปลี่ยนฟันเสียให้สวยเป็นธรรมชาติ ด้วยการครอบฟัน

จัดฟันบางนา: เปลี่ยนฟันเสียให้สวยเป็นธรรมชาติ ด้วยการครอบฟัน หลายคนมีปัญหาสุขภาพฟัน ไม่ว่าจะปัญหาฟันแตกหัก ซึ่งทำให้เราเกิดความไม่มั่นใจ เสียบุคลิกภาพ หรืออาจจะมีปัญหาในเรื่องของการรับประทานอาหาร ซึ่งการที่เรามีปัญหาฟันนั้น อาจจะส่งผลต่อสุขภาพของช่องปากด้วย อาจจะทำให้เกิดความเสียหายบริเวณฟันข้างเคียงได้

Categories
News

จัดฟันบางนา: น้ำยาบ้วนปาก ใช้ผิดวิธี เสี่ยงเกิดอันตรายต่อช่องปาก

จัดฟันบางนา: น้ำยาบ้วนปาก ใช้ผิดวิธี เสี่ยงเกิดอันตรายต่อช่องปาก การดูแลรักษาความสะอาดของช่องปากและฟัน เป็นเรื่องที่เราทุกคนต้องให้ความสำคัญเพราะเป็นเรื่องที่เราต้องทำในกิจวัตรประจำวันอยู่แล้ว แต่การดูแลรักษาความสะอาดของช่องปากและฟัน ก็ยังทำให้หลายคนมีปัญหาสุขภาพช่องปากและฟันตามมา

Categories
News

ลักษณะฟันของเด็ก ที่ควรเข้ารับการจัดฟันในเด็ก

ลักษณะฟันของเด็ก ที่ควรเข้ารับการจัดฟันในเด็ก เด็กๆหลายคนที่มีปัญหาในเรื่องของฟัน ไม่ว่าจะเป็นรูปร่างของฟัน หรือลักษณะของฟันที่มีการขึ้นที่ผิดปกติ อาจจะมีความรู้สึกไม่มั่นใจและยังส่งผลกระทบต่อการใช้ชีวิตประจำวัน ไม่ว่าจะเป็นการรับประทานอาหาร หรือการทำความสะอาดช่องปากและฟัน ในแง่ของการรับประทานอาหาร ปัญหาฟันอาจจะทำให้เด็กบดเคี้ยวอาหารไม่ละเอียด ทำให้เกิดปัญหาสุขภาพตามมาได้ และในแง่ของการทำความสะอาด ถ้าหากเรามีฟันที่ซ้อนเก ก็จะทำให้ทำความสะอาดได้ไม่ทั่วถึง